OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

LESNÍCTVO (1,50 mil. €):

  • PRV SR 2007-2013, Opatrenie 2.1.: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...