OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

PRIEMYSEL (1,00 mil. €):

  • JPD NUTS II Bratislava Opatrenie 1.1.: Rozvoj malého a stredného podnikania
  • OP PaS, Opatrenie: Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, Schéma podpory de minimis

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...