OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

VZDELÁVANIE (1,22 mil. €) – spolupráca na projektoch:

  • PRV SR 2007-2013, Opatrenie 1.6.: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
  • PRV SR 2007-2013 Opatrenie 3.3.: Vzdelávanie a informovanie

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...