OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

POĽNOHOSPODÁRSTVO (celková výška investícií: 14,42 mil. €) :

  • SOP-PRV, Opatrenie1.1.: Investície do poľnohospodárskych podnikov
  • PRV SR 2007-13, Opatrenie 1.1.: Modernizácia fariem
  • (Dodatočná) diverzifikácia v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...