OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

VEREJNÝ SEKTOR (6,51 mil. €):

  • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
  • PRV SR 2007-2013 Opatrenie 3.4.1.: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
  • PRV SR 2007-2013 Opatrenie 3.4.2.: Obnova a rozvoj obcí
  • PRV SR 2007-2013 Opatrenie 4.1.: Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
  • PRV SR 2007-2013 Opatrenie 4.3.: Chod miestnej akčnej skupiny
  • ROP Opatrenie 1.1.: Infraštruktúra vzdelávania
  • ROP Opatrenie 4.1.: Regenerácia sídiel

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...