OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

TURISTIKA – AGROTURISTIKA (6,54 mil. €):

  • OP KaHR, Opatrenie: 3.1. Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
  • Program SAPARD
  • SOP-PRV, Opatrenie: Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
  • PRV SR 2007-2013, Opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
 

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...