Služby

Naše služby sú viac, ako len „poradenstvo“

Profesionálne poradensko-konzultačné služby spoločnosti EUROVELA Consulting, s.r.o. sú určené všetkým, ktorí hľadajú cestu, ako zlepšiť budúcnosť Slovenska. Na realizáciu Vašich projektov zameraných na rozvoj podnikania, tvorbu pracovných miest, zvyšovanie kvalifikácie Vašich zamestnancov, ochranu životného prostredia, ale aj iné formy trvaloudržateľného rozvoja, už nemusíte hľadať zdroje financovania. Nenávratná finančná pomoc poskytovaná v rámci štrukturálnych fondov EÚ podporí rozvoj a ďalšie napredovanie Vašich podnikateľských plánov a tým prispeje aj k skvalitneniu životnej úrovne všetkých obyvateľov Slovenska.

Služby, ktoré poskytujeme:

  • poradenstvo pri výbere vhodného finančného mechanizmu,
  • poskytnutie konzultačnej činnosti v predprípravnej fáze projektu a počas prípravy a následnej realizácie projeku,
  • zabezpečenie výberu dodávateľa podľa aktuálnej metodiky,
  • zastupovanie klientov voči štátnemu orgánu zodpovednému za implementáciu projektov,
  • spracovanie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z EÚ,
  • spracovanie jednotlivých Žiadostí o platbu finančných prostriedkov,
  • konzultačná a poradenská činnosť v prípade následných kontrol zo strany Ministerstva Financií SR, resp. zo strany EÚ.

Profesionálne poradensko-konzultačné služby spoločnosti EUROVELA Consulting, s.r.o. sú určené všetkým, ktorí hľadajú cestu, ako zlepšiť budúcnosť Slovenska.

Ak Vás zaujíma, ako sa aj Vy môžete stať oprávneným žiadateľom , neváhajte a kontaktujte nás.