DOTAZNÍK
Monitoring vzdelávacích potrieb

Dovoľujeme si Vás požiadať o zodpovedanie otázok uvedených v dotazníku, ktoré sa týkajú oblastí ďalšieho vzdelávania riadiacich pracovníkov.

Dotazník je anonymný a všetky ním získané údaje budú štatisticky spracované a použité ako zdroj informácií pre vypracovávanie projektov ESF v oblasti ďalšieho vzdelávania. Veríme, že Vami poskytnuté odpovede na jednotlivé otázky budú pravdivé a úprimné.

Cieľom daného prieskumu je bližšie špecifikovanie potrieb vzdelávania určitých cieľových skupín a následná analýza smerovania vývoja a trendov manažérskeho vzdelávania. V prípade akýchkoľvek otázok, či záujmu o výsledky uvedeného prieskumu, nás prosím kontaktujte na mailovej adrese: evi@evi.sk Veríme, že s Vašou pomocou sa nám podarí daný cieľ splniť.

Napíšte, prosím tri oblasti, v ktorých by Vám pomohlo ďaľšie vzdelávanie v súvislosti s Vašou profesiou:Uveďte oblasť, ktorá sa Vám javí najdôležitejšia:Aké manažérske vzdelávanie ste absolvovali za posledné 3 roky a v akej oblasti? Prosím dopíšte:

V ktorej oblasti manažérskeho vzdelávania by ste sa radi vzdelávali?

Ktoré z manažérskych zručností by ste potrebovali vylepšiť najviac?

Ktorá je Vaša najobľúbenejšia oblasť manažérskeho riadenia, ktorú si myslíte, že najviac ovládate?Aká je pre vás prijateľná cena za 2-dňové vzdelávanie mimo ďaľších služieb (ubytovanie, strava,...) ?Koľko finančných prostriedkov ste ochotný investovať z vlastných zdrojov do vzdelávania v priebehu roka?Ktoré su pre Vás dôležité kritériá pri výbere vzdelávania?

Pohlavie

Vek

rokov