OBLASTI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV:

POTRAVINÁRSTVO (2,30 mil. €):

  • PRV SR 2007-2013, Opatrenie 1.2.: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

 

A pripravujeme mnohé ďalšie ... začnite rásťaj Vy

Ak by ste chceli vedieť odpovede na otázky podobného typu, neváhajte a ozvite sa ...