Programy EÚ

Nové programovacie obdobie Európskej únie na roky 2007 – 2013 prináša širokú škálu potenciálnych možností získania nenávratných finančných prostriedkov v rámci nasledujúcich programov: