O spoločnosti

Spoločnosť EUROVELA Consulting, s.r.o. sme založili v roku 2005. Poradenstvom v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie sa však profesionálne zaoberáme už od roku 2002, kedy Slovenská republika získala prvé dotácie v rámci tzv. predvstupových fondov EÚ (SAPARD, ISPA, PHARE).

Vznik spoločnosti EUROVELA Consulting, s.r.o. bol vyvolaný neustále sa rozrastajúcimi možnosťami dotačných programov a potrebou získania odborníkov z rôznych sektorov podnikania. V záujme poskytovania kvalitných služieb a uspokojenia stále rastúcich požiadaviek Vás, našich klientov, sme postupne vybudovali tím skúsených projektových manažérov, čo výrazne rozšírilo naše možnosti a rozsah poskytovaných poradenských služieb.

Spoločnosť EUROVELA Consulting, s.r.o. ponúka svoje služby širokej škále klientov, ktorými sú podnikateľské subjekty, obce ale aj neziskové organizácie z celého Slovenska. Poradensko-konzultačné služby, ktoré poskytujeme klientom, sú zabezpečované počas celej doby imlementácie projektov – od spracovania projektových zámerov až po vyplatenie nenávratnej finančnej pomoci na účet klienta.

Ako projektoví manažéri spoločnosti sme ešte v roku 2004 získali certifikáty, ktoré nás oprávňujú vypracovávať projekty v oblasti podpory z Europskej únie a zároveň ktoré boli a stále sú zárukou najvyššej kvality nami poskytovaných služieb. Okrem toho všetci projektoví manažéri majú ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Za 8 rokov našej pôsobnosti na trhu poradenstva v rámci štrukturálnych fondov EÚ sme spolupracovali na viac ako 200 projektoch s celkovou výškou investícií schválených národnými inštitúciami v objeme viac ako 33 mil. € (1 mld. Sk) a schválenou finančnou podporou viac ako 23 mil. € (690 mil. Sk).